Hársfa

Szép koronájú, illatos virágú, nagy fák, sokfelé díszítik a parkokat, szegélyezik városok és falvak utcáit, országutakat.  A hársfákat drogértékük szempontjából két csoportba soroljuk : az orvosi és az ipari hársfavirágárukat szolgáltatókra. Az orvosi hársfavirágot a kislevelű (Tilia cordata Mill. vagy Tűia parvifolia Ehrh.) és a nagylevelű (Tüia grandifólia Ehrh.), valamint a széleslevelű (Tilia patyphyllos Scop.) hársfák és faj­ taváltozataik adják. Az ipari hársfavirágot az ezüst-, vagy moly­ hos levelű (Tilia argentea Desf. vagy Tilia tomentosa Münch.) és változataik szolgáltatják. A kis- és nagylevelű hársak virágait egymással akar össze is lehet keverni; közéjük azonban ezüst hársfavirág még nyomok­ ban sem kerülhet. Ugyanis nem csupán az ezüst hársfavirág­nak, hanem az ezüst hársfa­ virággal kevert orvosi hárs­ favirágnak is orvosi (patikai) célokra való felhasználása hi­vatalosan tiltott. (A népi gyógyászat ugyan az összes hársfajták virágait használja, megkülönböztetés nélkül.) Az ezüst hársfa virágait kizárólag külföld számára gyűjtik, fő ként zamat- és színanyagának különféle ipari (borászati) cé­lokra való felhasználására. A felvásárlóknak és a gyűj tőknek a hársfafajtákat tehát jól kell Í8merniök, nehogy a magasabb értékű orvosi hársfavirágokat az alacsonyabb értékű ezüst hársfa virágaival össze­ keverjék. Az ezüst hárs virágaival szennyezett orvosi hársfavi­ rágáru csak az ezüst hársfavirág árában értékesíthető. A hársak fajtái a lombleveleik alapján is könnyen meghatá­ rozhatók már akkor, amikor azok még nem is virágoznak. A kislevelű hársak levelei kopaszok, felszínükön sötétzöldek, fonákukon kékeszöld színűek. A levelek fonákján, az erek elága­ zásánál vörösbarna szőrcsomók vannak. A nagylevelű hársak lomblevelei mindkét oldalukon csaknem egyformán zöldek, többé-kevésbé szőrösek vagy kopaszak, fonákukon, az erek elágazásainál, fehéres szőrcsomók láthatók. Az ezüstlevelű hársak lomblevelei felszínükön sötétzöldek, fonákukon azonban többé-kevésbé ezüstösen fehéren molyho­sak. Az erek elágazásainál nincsenek szőrcsomók. A kislevelű hársak virágzatai 5—11 (és több) virágúak, szir­maik száma 5. A nyelv alakú murvalevelek vékonyak, hártya- neműek, kopaszok, hosszabb nyelűek; június második felétől nyílnak. A nagylevelű hársak virágzataiban 2—5 virág van, szirmaik száma szintén 5. A murvalevelek kopaszok, az előbbinél rövi­debb nyelűek; május végétől nyílnak. Az ezüst hársak virágzatai 5—13 virágúak, az 5 kifejlett szir­muk még 5 korcs szirommal váltakozik. Murvaleveleik az előb­bieknél vastagabbak, merevebbek, fonákukon molyhosak, majdnem ülők; június második felétől nyílnak. Az orvosi hársfavirágok illata enyhébb, de finomabb, kellemesebb, mint az ezüst hársak virágaié. Ez a jellemzőjük teáik ízében is kitűnik. Ha az ezüst hársfa lombleveleit vagy a virágzati murváit fonákukon legalább tízszeres nagyítóval megvizsgáljuk, meg­láthatjuk, hogy molyhosságukat sűrűn rányomott csillag alakú szőrök okozzák. Helyenként amerikai hársfákat (Tilia americana L.) is ültet­ nek, amelyeknek a lomblevelei fonákukon nem fehéren molyho­ sak, és legfeljebb csak az oldalerek elágazásaiban, alig észreve­ hetően szakállasak. Ha nagyítóval megnézzük, a levelek és a murvák fonákján ugyanolyan csillag alakú szőröket találunk, mint az ezüst hársén, csak sokkal gyérebben. Az amerikai hársfa
virága a szőrözöttség miatt szintén csak ezüst hársfavirágként értékesíthető. A hársfavirágok gyűjtésének az idejét jól meg kell választani, hogy sem túl korán, sem pedig túl későn fogjanak a munkához. A hársfavirágáru nem tartalmazhat feltűnő mennyiségű bim­ bós virágot, de terméses virágokat sem.

Gyűjtés

virágzat: május-június

Akkor kell hozzáfogni a gyűjtéshez, amikor a virágzatokban a virágocskáknak legalább kétharmada kinyílt, a többi még csak feslőben van. Majd a szá­ radás alatt a nyílásban még elmaradt virágok nagyrészt tovább fejlődnek. A teljesen kinyílt állapotban gyűjtött virágok a szá­ radás alatt még fejlődve széthullanak; árujuk tetszetősségéből sokat veszít. Gyűjtésnél a fákat kímélni kell, róluk csak a virágzatokat viselő ágvégeket szabad gallyazóollóval levágni. Célszerű 5—6 tagú gyűjtőbrigádokat alakítani, ahol úgy osztják meg a mun­ kát, hogy az egyik az ágvégek lemetszését, a többi pedig a virá­ goknak az ágaikról való lefosztását végzi. A virágot padláson, legfeljebb 2—3 ujjnyi vékony rétegben kell szárításra kiteríteni. A friss virág beszáradási aránya kb. 4:1.

Hatóanyag

Az orvosi hársfavirág (Tüiae officinalis flos) tartalmaz 0,1%-ig (farnezoltartalmú) illóolajat, nyálkát (főleg a murvák­ ban), heszperidin flavonglikozidát, szaponint, cukrot, cseranya­got stb. A levéldrog (Tiliae folium) C-vita­mint, cseranyagot és két glikozidát tartalmaz. A gyarmati tea pótlására használják.

Fehasználás

Teája a kamillavirág után a legnépszerűbb háziszer meghűlé­seknél izzasztásra, köhögéscsillapításra, idegerősítőnek, vértisz­títónak, enyhe szívműködést serkentőnek; külsőleg bőrápoló kozmetikai szernek, toroköblítőnek, fürdőnek. Sokaknak a hárs­ favirág-tea mindennapi reggeli vagy üdítővitaluk. A tea mele­ gítő hatása különösen télen érvényesül. Az ezüst hársfavirág kereskedelmi neve: Tüiae argenteaeflos. Az orvosi hársfafajták lombleveleit is gyűjtik, de jóval kisebb mértékben, mint a virágot.  A hársak fájából készült szenet (Carbo ligni tiliae) porítva fogporokhoz, sebgyógyító és bőrbajok elleni hintőporokhoz adják.