Gyűszűvirág

2015-05-22

Gyapjas gyűszűvirág. Digitális lanata  Ehrh. . Piros gyűszűvirág. Digitális purpurea L. . Erősen mérgezők! A tátogatok (Scrophulariaceae) családjába tartozó, kétéves növények. A gyapjas gyűszűvirág nálunk helyenként (pl. Dél- Baranya, Postavölgy, Budapest-Kevélyhegy) vadon is előfor­ dul; a piros gyűszűvirág nálunk vadon nem terem, tetszetős virágjáért néhol parkokban, díszkertekben ültetik.
A gyapjas gyűszűvirágot több száz kat. holdnyi területen, a piros gyűszűvirágot csak kis mennyiségben termesztjük. Az első évben csupán tőrózsában álló leveleket fejlesztenek, a második évben jelenik meg virágot is viselő hajtásuk. A gyapjas gyűszűvirág szára 50—80 cm magas, egyenes, egy­ szerű, a végén molyhos, szőrös. Tőlevelei hosszúnyelűek,   10— 30 cm hosszúak, keskeny lándzsa alakúak, hegyesek, gyengén fogacskás szélűek, kopaszok, csak a szélükön molyhosak. A szár- levelek kisebbek, az alsók nyelesek, a felsők ülők. Virágai a szár felső részén dús füzérben állnak. Pártájuk 15 mm hosszú, felfújt henger alakú, vörösesbarnán erezett, fehéres színű. A termése kb. 1,5 cm hosszú, tojás alakú, sokmagvú tok. A piros gyűszűvirág szára 50—70 cm magas, egyenes, egy­ szerű. Tőlevelei 20—40 cm hosszúak, hosszú nyelűek, hosszúkás tojásdadok. Lemezük húsos, szárnyasán nyélrefutó, ráncos, csipkés szélű, molyhos-szőrös, fonákán az erezet erősen, mozaikszerűen kiemelkedő. A szárlevelek kisebbek, az alsók rövid- nyelűek, a felsők ülők. Virágai a szár végén fürtben állnak. A párta lecsüngő, 3—4 cm hosszú, hengeres, élénkebb vagy halványabb piros színű, néha fehér. A termés kb. 1,5 cm hosszú, tojás alakú, sokmagvú tok. Gyakorlatilag a gyűszűvirágok első évben fejlődött tőleveleit takarítjuk be. A növényeket a második évre csak olyan mér­tékben kell meghagyni, amennyi a vetőmag megszerzéséhez szükséges. A szárak levélhozama kevesebb, valamint a gyűjté sük is körülményesebb.

Gyűjtés

A leveleket árnyékban kell megszárítani. Mesterséges szárí­ tás esetén a friss leveleket előbb meg kell fonnyasztani, s csak azután a gépbe tenni. Az alkalmazott hőmérséklet 40—50 °C-nál magasabb nem lehet. Kb. 5 kg friss levélből lesz 1 kg száraz.

Hatóanyag

A gyűszűvirág drogja (Digitális folium) szívműködésre ser­kentőleg ható és szaponinglikozidákat tartalmaz, amelyeket több csoportba sorolnak szerkezetük szerint.

Felhasználás

A gyűszűvirág­ levelek háziszerként nem használhatók; az ipar állít elő belőlük pontosan adagolható, célszerű gyógyszereket: tablettákat, cseppeket és injekciókat. Számos belőlük készült gyógyszer van forgalomban.

Termesztés

A gyapjas gyűszűvirág termesztése. Apró magvakhoz megfe­ lelően jól előkészített, középkötött, tápdús, meszes talajba vetik késő ősszel, majd a vetést sekélyen, 1—1,5 cm talajréteggel takarják. Sorjelzőül mákot, vagy téli salátát alkalmaznak. Vetés előtt és utána is tömöríteni kell a talajt. A sűrű kelést 30×30 cm távolságra ritkítják. Vetőmagszükséglet 2—3 kg kat. holdanként. A telepítés fejlődésétől függően a levelek július—augusztus­ ban 2—3 hetenként megismételve folyamatosan szedhetők. Kedvező időjárás esetén a levelek ősszel ismét megszedhetők. Csak a szélső érett leveleket szabad leszedni, a középső ún. szív­ leveleket a tövön meg kell hagyni. A levelek megszárítását napfénytől védett helyen kiterítve kell végezni.