Szagosműge

2015-06-03
Erdőmesterfű, májusfű. Asperula odorata L.

Erdőmesterfű, májusfű. Asperula odorata L. (Galium odoratum Scop.) A buzérfélék (Rubiaceae) családjába tar­ tozó, árnyas erdőkben, főként bükkösökben nagy állományokban termő, évelő illatos növény. Gyökértörzse kúszó, vékony. Szára átlag arasznyi magas, egyenes, lágy, négyélű, egy­ szerű. Levelei 6—9-esével örvökben állnak. Az alsó levelek hosszúkás, visszás tojásda­ dok, 4—6 cm hosszúak, a középsők és a felsők nagyobbak, szálkahegyűek, kopaszok, zöldek, érdes szélűek. Virágai a szár tetején hosszú kocsányú sátorozó bogernyőben áll­ nak. A virágok kicsinyek, pártájuk fehér szí­ nű; május második felében nyílnak.

Gyűjtés

május-június /virágos hajtás

A növény föld feletti részét kell virágzás­ kor gyűjteni. Kb. 5 kg friss anyagból lesz 1 kg száraz áru.

Hatóanyag

A drog (As-perulae herba) kumarint, keserűanyagot, cseranyagot és baktériumölő anyagokat tartalmaz.

Felhasználás

Teáját vese-, máj- és epebantalmak ellen, valamint nyugtatóként, vértisztítóként és izzasztónak hasz­ nálják. A fűvel dohányt is illatosítanak.