Őszi kikerics

2015-06-02
Őszi kikerics, Colchicum autumnale L

őszike, csicsiskoma. Colchicum autumnale L.  Erősen mérgező! A liliomfélék (Liliceae) családjába tartozó, nyirkosabb réte­ ken és legelőkön sokszor nagy tömegekben termő, augusztus- szeptemberben virító évelő növény. Gumója diónyi, sötétbarna hártyás burokba zárt, tömör állományú, fehéres színű. Levelei áprilisban kezdenek fejlődni, kifejlődve 20—30 cm hosszúak, hosszúkás lándzsa alakúak, húsosak, fényeszöldek. A virág leple alul 15—20 cm hosszú, teljesen beszűkülő (kocsányszerű), fent pedig szétterülten 5—8 om átmérőjű, 6 cimpájú, világoslila színű. Tokterméaei 1—3-asával a levelek között jelennek meg, 4—6 cm hosszúak, elliptikusak, eleinte zöldek, majd csontszínűek, éretten (július—augusztusban) bar­ nák, hártyásfalúak, 3 kopáoosal nyílók, sokmagvúak. A magok 1,4—2 mm átmérőjűek, gömbölyűek, éretten sötét­ barnák, rendkívül kemények.

Gyűjtés

június-július / mag

A növény érett magja adja a drogot.A kikericsmag gyűjtése csakis a kaszálókon folyhat eredmé­ nyesen. A júniusi főkaszáláskor a rendekből, az akkor még csak félérett tokterméseket összegyűjtik; padláson vagy napra ki­ terítve utánérlelik; majd a magokat a tokból kicsépelik, szelelő- rostával megtisztítják és teljes megszárításra ismét kiterítik. Kb. 10 kg félérett friss toktermésből lesz 1 kg száraz, tisztított mag. Ha egy maroknyi magot néhány másodpercig összeszorítva tartunk, majd tenyerünket szétnyitva a magok szétvál­nak és nem tapadnak egymáshoz, akkor az áru kellő száraznak mondható.

Hatóanyag

A drog (Golchici semen) kolhioin alkaloidot és sok zsírosolajat tartalmaz.

Felhasználás

Veszedelmessége miatt ma már gyógyászati jelentősége nincsen. A drogból előállított kolhicint a növénynemesítéshez és növekedés ser­kentésére és változatok előállítására használják. Ujabban kísérletek folynak a kolhicinnel, mint a rosszindulatú daganatok növekedését késleltető, vagy teljesen meg is szüntető hírében álló szerrel.