Hársfa

2015-05-22
hárs

Szép koronájú, illatos virágú, nagy fák, sokfelé díszítik a parkokat, szegélyezik városok és falvak utcáit, országutakat.  A hársfákat drogértékük szempontjából két csoportba soroljuk : az orvosi és az ipari hársfavirágárukat szolgáltatókra. Az orvosi hársfavirágot a kislevelű (Tilia cordata Mill. vagy Tűia parvifolia Ehrh.) és a nagylevelű (Tüia grandifólia Ehrh.), valamint a széleslevelű (Tilia patyphyllos Scop.) hársfák és faj­ taváltozataik adják. Az ipari hársfavirágot az ezüst-, vagy moly­ hos levelű (Tilia argentea Desf. vagy Tilia tomentosa Münch.) és változataik szolgáltatják. A kis- és nagylevelű hársak virágait egymással akar össze is lehet keverni; közéjük azonban ezüst hársfavirág még nyomok­ ban sem kerülhet. Ugyanis nem csupán az ezüst hársfavirág­nak, hanem az ezüst hársfa­ virággal kevert orvosi hárs­ favirágnak is orvosi (patikai) célokra való felhasználása hi­vatalosan tiltott. (A népi gyógyászat ugyan az összes hársfajták virágait használja, megkülönböztetés nélkül.) Az ezüst hársfa virágait kizárólag külföld számára gyűjtik, fő ként zamat- és színanyagának különféle ipari (borászati) cé­lokra való felhasználására. A felvásárlóknak és a gyűj tőknek a hársfafajtákat tehát jól kell Í8merniök, nehogy a magasabb értékű orvosi hársfavirágokat az alacsonyabb értékű ezüst hársfa virágaival össze­ keverjék. Az ezüst hárs virágaival szennyezett orvosi hársfavi­ rágáru csak az ezüst hársfavirág árában értékesíthető. A hársak fajtái a lombleveleik alapján is könnyen meghatá­ rozhatók már akkor, amikor azok még nem is virágoznak. A kislevelű hársak levelei kopaszok, felszínükön sötétzöldek, fonákukon kékeszöld színűek. A levelek fonákján, az erek elága­ zásánál vörösbarna szőrcsomók vannak. A nagylevelű hársak lomblevelei mindkét oldalukon csaknem egyformán zöldek, többé-kevésbé szőrösek vagy kopaszak, fonákukon, az erek elágazásainál, fehéres szőrcsomók láthatók. Az ezüstlevelű hársak lomblevelei felszínükön sötétzöldek, fonákukon azonban többé-kevésbé ezüstösen fehéren molyho­sak. Az erek elágazásainál nincsenek szőrcsomók. A kislevelű hársak virágzatai 5—11 (és több) virágúak, szir­maik száma 5. A nyelv alakú murvalevelek vékonyak, hártya- neműek, kopaszok, hosszabb nyelűek; június második felétől nyílnak. A nagylevelű hársak virágzataiban 2—5 virág van, szirmaik száma szintén 5. A murvalevelek kopaszok, az előbbinél rövi­debb nyelűek; május végétől nyílnak. Az ezüst hársak virágzatai 5—13 virágúak, az 5 kifejlett szir­muk még 5 korcs szirommal váltakozik. Murvaleveleik az előb­bieknél vastagabbak, merevebbek, fonákukon molyhosak, majdnem ülők; június második felétől nyílnak. Az orvosi hársfavirágok illata enyhébb, de finomabb, kellemesebb, mint az ezüst hársak virágaié. Ez a jellemzőjük teáik ízében is kitűnik. Ha az ezüst hársfa lombleveleit vagy a virágzati murváit fonákukon legalább tízszeres nagyítóval megvizsgáljuk, meg­láthatjuk, hogy molyhosságukat sűrűn rányomott csillag alakú szőrök okozzák. Helyenként amerikai hársfákat (Tilia americana L.) is ültet­ nek, amelyeknek a lomblevelei fonákukon nem fehéren molyho­ sak, és legfeljebb csak az oldalerek elágazásaiban, alig észreve­ hetően szakállasak. Ha nagyítóval megnézzük, a levelek és a murvák fonákján ugyanolyan csillag alakú szőröket találunk, mint az ezüst hársén, csak sokkal gyérebben. Az amerikai hársfa
virága a szőrözöttség miatt szintén csak ezüst hársfavirágként értékesíthető. A hársfavirágok gyűjtésének az idejét jól meg kell választani, hogy sem túl korán, sem pedig túl későn fogjanak a munkához. A hársfavirágáru nem tartalmazhat feltűnő mennyiségű bim­ bós virágot, de terméses virágokat sem.

Gyűjtés

virágzat: május-június

Akkor kell hozzáfogni a gyűjtéshez, amikor a virágzatokban a virágocskáknak legalább kétharmada kinyílt, a többi még csak feslőben van. Majd a szá­ radás alatt a nyílásban még elmaradt virágok nagyrészt tovább fejlődnek. A teljesen kinyílt állapotban gyűjtött virágok a szá­ radás alatt még fejlődve széthullanak; árujuk tetszetősségéből sokat veszít. Gyűjtésnél a fákat kímélni kell, róluk csak a virágzatokat viselő ágvégeket szabad gallyazóollóval levágni. Célszerű 5—6 tagú gyűjtőbrigádokat alakítani, ahol úgy osztják meg a mun­ kát, hogy az egyik az ágvégek lemetszését, a többi pedig a virá­ goknak az ágaikról való lefosztását végzi. A virágot padláson, legfeljebb 2—3 ujjnyi vékony rétegben kell szárításra kiteríteni. A friss virág beszáradási aránya kb. 4:1.

Hatóanyag

Az orvosi hársfavirág (Tüiae officinalis flos) tartalmaz 0,1%-ig (farnezoltartalmú) illóolajat, nyálkát (főleg a murvák­ ban), heszperidin flavonglikozidát, szaponint, cukrot, cseranya­got stb. A levéldrog (Tiliae folium) C-vita­mint, cseranyagot és két glikozidát tartalmaz. A gyarmati tea pótlására használják.

Fehasználás

Teája a kamillavirág után a legnépszerűbb háziszer meghűlé­seknél izzasztásra, köhögéscsillapításra, idegerősítőnek, vértisz­títónak, enyhe szívműködést serkentőnek; külsőleg bőrápoló kozmetikai szernek, toroköblítőnek, fürdőnek. Sokaknak a hárs­ favirág-tea mindennapi reggeli vagy üdítővitaluk. A tea mele­ gítő hatása különösen télen érvényesül. Az ezüst hársfavirág kereskedelmi neve: Tüiae argenteaeflos. Az orvosi hársfafajták lombleveleit is gyűjtik, de jóval kisebb mértékben, mint a virágot.  A hársak fájából készült szenet (Carbo ligni tiliae) porítva fogporokhoz, sebgyógyító és bőrbajok elleni hintőporokhoz adják.

Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better
Ezt olvastad már?
demencia
Egy ország, ahol nincsen demencia.

A demencia és az  Alzheimer-kór (AD) egy globális probléma, mely aggodalomra ad okot. 60 éves kortól, sok embernél tapasztalható a...

Close